Affärssystem 2019 – Det gamla möter det nya

Intressant läsning från Herbert Nathan kring hur marknaden för Affärssystem kan komma att se ut under 2019. Slutet för On-Premise lösningar och hur det gamla uttrycket Best of Breed kommer tillbaka.

View original

Do you want to read more like this? Hit subscribe. It’s FREE!

Never miss out on yenoM e!

Community negotiated deals. Exclusive events. Posts. Polls and more. Free to members.

or