Därför misslyckas projekt fortfarande

När projektledarna själva får berätta om misslyckade projekt tonar ett mönster fram: Det är ofta oklart vad projekten är till för. Och så ställer krav på teknisk integration till det.

View original

Jon Andersson

Jon Andersson

Av 3000 Projektledare intervjuade av PMI kommer följande uttalande: 39 procent anger ”inkorrekt kravinsamling” som en av de tre största anledningarna till att projekt misslyckas.
Do you want to read more like this? Hit subscribe. It’s FREE!

Never miss out on yenoM e!

Community negotiated deals. Exclusive events. Posts. Polls and more. Free to members.

or